AVG Privacy Policy

AVG Wet van de Privacy

PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Marionvanzijl.nl is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Adres : Ida Gerhardtstraat 76

Postcode : 1822 MH

Plaats : Alkmaar

KvK nr. : 68551916

BTW nr. : 122436489B02

Telefoonnummer : 06- 24 78 09 56

E-mailadres : info@marionvanzijl.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Marionvanzijl.nl persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Marionvanzijl.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van marionvanzijl.nl. Wees je er dus van bewust dat Marionvanzijl.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Marionvanzijl.nl.


PERSOONSGEGEVENS DIE MARIONVANZIJL.NL VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Marionvanzijl.nl verwerkt in het algemeen:

                  – Jouw voor- en achternaam;

– Jouw e-mailadres

          – Jouw telefoonnummer

Als het gaat om therapeutische sessies dan verwerkt Marionvanzijl.nl de volgende gegevens ook:

      – Jouw adresgegevens

          – Jouw telefoonnummer;

 – Jouw e-mailadres;

       – Jouw geboortedatum

–Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, evt. nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Mocht je via mijn website aankopen doen dan verzamelt Marionvanzijl.nl ook nog/nogmaals:

– Klantnummer;

 – Bestelnummer;

  – Bestelgegevens;

                                              – Plaatsnaam en adres i.v.m. de verzending.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE MARIONVANZIJL.NL VERWERKT

Marionvanzijl.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik wel:

Ik heb een dossier met een verslaglegging van onze coaching/hypnosesessies met daarin al de bovenstaand beschreven gegevens. Deze zijn alleen (!) voor mij en de betreffende cliënt ter inzage.

Marionvanzijl.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marionvanzijl.nl dan verwijder ik deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG MARIONVANZIJL.NL PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Marionvanzijl.nl en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het intake formulier) aan Marionvanzijl.nl verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel - Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame - Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Marionvanzijl.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Marionvanzijl.nl verwerkt ook persoonsgegevens in verband met de dossier opbouw van onze sessies - Op basis van een therapeutische voortgang.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marionvanzijl.nl) tussen zit.


HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Marionvanzijl.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;

in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens - Termijn - Reden:

- Marionvanzijl.nl - 7 jaar (Belastingwetgeving) - Voor het afhandelen van jouw betaling

- Jouw KvK-nummer - 7 jaar (Belastingwetgeving) - Voor het afhandelen van jouw betaling

- Jouw voor- en achternaam - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

- Jouw adresgegevens - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

- Jouw telefoonnummer - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

- Jouw e-mailadres - Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief - Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt - 1 jaar na afronding van de overeenkomst - Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

- Het dossier met de verslaglegging van onze sessies - 5 jaar, geanonimiseerd op een externe harde schijf in mijn kluis - Zodat we samen kunnen kijken waar we gebleven zijn en wat er gedaan is als je weer therapeutische sessies boeken.


GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Marionvanzijl.nl verkoopt jouw gegevens Niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marionvanzijl.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Marionvanzijl.nl gegevens:

Derde - Categorie - Doel delen - Welke gegevens

- Administratiekantoor - Verwerker - Om de BTW-aangifte te doen - Inkoop- en verkoopfacturen

- Facturatie systeem - Verwerker- Om facturen en offertes te kunnen opmaken - Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

- Email- en website provider TransIP en IMU - Verwerkers - Voor de website en e-mails, naam en e-mailadres

- Bank - Verwerkingsverantwoordelijke - Om betalingen voor mij te genereren - Bankrekeningnummer, naam.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Marionvanzijl.nl in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marionvanzijl.nl

Marionvanzijl.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marionvanzijl.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

Marionvanzijl.nl wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Marionvanzijl.nl niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Marionvanzijl.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Marionvanzijl.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Marionvanzijl.nl maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Marionvanzijl.nl

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social Media buttons

Op de website van Marionvanzijl.nl zijn Social Media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“Liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de Social Media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De Social Media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

https://www.marionvanzijl.nl is de website van Marionvanzijl.nl

Facebook

Ik maak gebruik van Facebook Ads en Facebook pixel en andersoortige marketingactiviteiten. Ik lever hier géén informatie aan over klanten. Deze zijn enkel en alleen om mijn producten te promoten en om op maat gemaakte advertenties te laten zien. En om de juiste doelgroepen te maken op Facebook op basis van e-mailadressen die door mij worden ge-upload.


BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Marionvanzijl.nl maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.

Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

Ik werk mijn plug ins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Marionvanzijl.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@marionvanzijl.nl

Deze privacy- en cookie verklaring is ondertekent door:

Marion van Zijl, eigenaresse van Marionvanzijl.nl

Geplaatst op 25-5-2018 te Alkmaar.


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Marion van Zijl, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, Marion van Zijl, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik, Marion van Zijl, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik, Marion van Zijl, heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, Marion van Zijl, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik, Marion van Zijl, u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORG NOTA

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

•Uw naam, adres en woonplaats

•uw geboortedatum

•de datum van de behandeling(en)

•een korte omschrijving van de behandeling(en), zoals bijvoorbeeld ‘behandelingstraject coaching/hypnotherapie’, of 'psychosociaal traject’

•de kosten van het traject.