Page content

Anti-Spam beleid

Anti-Spam Beleid

Marion van Zijl verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast zal Marion van Zijl haar eigen producten aanbieden via e-mail en via de site marionvanzijl.nl.

Marion van Zijl heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog staan. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven).

Marion van Zijl zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijf-link te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activerings-link die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.